Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Aktuality

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací – PŘIDÁN PROGRAM

11.4.2017 | Další informace...

Podrobný harmonogram bude zveřejněn ke konci května.


Aktualizace pokynů pro vypracování závěrečných prací

29.3.2017 | Další informace...

V březnu 2017 byl aktualizován dokument Zásady pro vypracování bakalářské nebo diplomové práce v oboru matematická biologie. Při vypracování závěrečných prací je třeba řídit se tímto dokumentem a dále opatřením děkana PřF MU 5/2014.


» Archiv

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity | | zpětné odkazy | validní XHTML 1.0 Strict