Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Aktualizace pokynů pro vypracování závěrečných prací

V březnu 2017 byl aktualizován dokument Zásady pro vypracování bakalářské nebo diplomové práce v oboru matematická biologie. Při vypracování závěrečných prací je třeba řídit se tímto dokumentem a dále opatřením děkana PřF MU 5/2014.


Oba dokumenty naleznete v sekci Pro studenty – Pokyny, dokumenty.

29.3.2017


Zpět

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity | | zpětné odkazy | validní XHTML 1.0 Strict