Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Obhajoby a státní závěrečné zkoušky

Pro jarní semestr 2019 byly stanoveny pro SZZ a obhajoby v oboru matematická biologie níže uvedené termíny.


  • čtvrtek 13. 6. 2019 – ústní magisterské státnice z matematiky a z biologie
  • pátek 14. 6. 2019 – obhajoby diplomových prací
  • čtvrtek 20. 6. 2019 – písemné bakalářské státnice z matematiky a z biologie (zároveň jako přijímací zkoušky na navazující magisterské studium)
  • pátek 21. 6. 2019 – obhajoby bakalářských prací

Podrobné harmonogramy

9.5.2019


Zpět

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU