Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Obhajoby a státní závěrečné zkoušky

Obhajoby závěrečných a rigorózních prací a státní závěrečné a rigorózní zkoušky v oboru Matematická biologie a biomedicína proběhnou 10. února 2020.


22.1.2020


Zpět

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU