Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Obhajoby a státní závěrečné zkoušky

Obhajoby závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky v oboru Matematická biologie a biomedicína proběhnou od 29. 6. do 3. 7. 2020 prezenční formou.


  • pondělí 29. 6. – Bc. písemné SZZ z matematiky a biologie (zároveň jsou zkouškami přijímacími)
  • úterý 30. 6. – dopoledne ústní zkoušky Mgr. z matematiky a biologie, odpoledne obhajoby diplomových prací
  • pátek 3. 7. – obhajoby Bc. prací

Vše proběhne v učebně IBA LF MU, Kamenice 3, 6. patro.

Podrobné harmonogramy

9.6.2020


Zpět

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU