Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Obhajoby a státní závěrečné zkoušky

Obhajoby závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky v oboru Matematická biologie a biomedicína proběhnou 21. 9. 2020 prezenční formou.


9.9.2020


Zpět

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU