Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Letní školy

Letní školy matematické biologie jsou jedinečnou příležitostí pro setkání a posílení spolupráce mezi profesory, mladými vědci i studenty matematické biologie. Studenti se mohou účastnit přednášek předních domácích i zahraničních odborníků i neformálních diskuzí o nových metodách v jejich oboru. Nedílnou součástí letních škol je i aktivní účast studentů, kteří prezentují své výsledky dosažené v rámci bakalářských a magisterských prací.

Letní škola matematické biologie se koná každý rok již od roku 2005. Témata, podrobné programy a fotogalerie z jednotlivých ročníků naleznete na jejich webových stránkách. Sborníky z letních škol jsou k dispozici v tištěné formě na IBA MU (pro bližší informace kontaktujte Radmilu Lopuchovskou).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU