Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

O matematické biologii

Současný rozvoj informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a s tím související možnosti analýzy dat významně zasahují všechny přírodovědné, klinické i humanitní obory a zásadně zvyšují jejich vědecký potenciál. V celé řadě i čistě experimentálních oborů se objevují směry zaměřené na analýzu dat nebo modelování, což je vývoj, který jen zdánlivě představuje paralelu vlastního rozvoje odborné informatiky nebo matematiky. Zrození tohoto nového stylu "vědy o datech" v rámci většiny klasických oborů bylo velmi rychlé a pro celou řadu především biologických a lékařských oborů i nečekané, avšak zásadně podmiňující kvalitu výsledků. Dnes již nelze počítat s přijetím vědecké práce v mezinárodním časopise bez kvalitní analýzy dat, vícerozměrné statistické metody zcela zdomácněly ve všech přírodovědných oborech a rozvoj mnoha nových oborů jako je například prediktivní medicína není bez analýzy dat vůbec myslitelný.

"Dnes již nelze počítat s přijetím práce v mezinárodním časopise
bez kvalitní analýzy dat."

Tyto skutečnosti výrazně zvyšují význam výuky ICT a analýzy dat v rámci přírodovědeckých a lékařských fakult. Moderní výzkum v celé řadě přírodovědných i klinických oborů není bez specialistů na analýzu dat a ICT plnohodnotný. Nově vytvářený studijní obor matematická biologie si klade za cíl vyplnit tento otevírající se prostor výchovou nového typu odborníků - specialistů znalých matematické metodologie a informačních technologií, avšak s dostatečným biologickým vzděláním, které jim zároveň umožňuje analyzovaná data interpretovat. Tento profil dělá z matematických biologů velmi žádané odborníky, kteří se na současném trhu práce rozhodně nemusí bát o své uplatnění, a to ani v komerční sféře.

Stále složitější metody vysoce specializované experimentální i terénní práce vedou k produkci velkých objemů dat, nezvladatelných bez profesionální analýzy a výkonné výpočetní techniky. Lidstvo stojí na prahu čtení a interpretace vlastního genomu nebo genomu jiných druhů, výkonné přístroje nabízejí plně digitální záznamy velmi složitých struktur, objektů nebo dějů a i dosud relativně nematematický ekologický výzkum dospěl k integrovaným biomonitorovacím programům s charakteristikou produkcí vícerozměrných dat. Matematická biologie je jednoznačně integrujícím oborem pro všechny tyto nově vznikající směry a vědecké disciplíny. Absolvent tohoto oboru má tak velkou šanci na uplatnění ve skutečně prestižním výzkumu a s trochou nadsázky lze prohlásit, že je mnohde dokonce potřebnější než vlastní specialisté na danou oblast.

"Absolvent tohoto oboru má velkou šanci na uplatnění
ve skutečně prestižním výzkumu."

Současné možnosti analýzy dat pro biomedicínské a přírodovědné aplikace jsou důsledkem vývoje výpočetní techniky pouhých posledních 10 let. Odborní biologové a přírodovědci obecně, lékaři i učitelé studující před rokem 1985 tedy nebyli a nemohli být v aplikacích ICT a analýzy dat dostatečně edukováni. Z každodenní praxe jsou známy případy, kdy i vedoucí představitel oboru (biolog, chemik, lékař) může být limitován v porozumění vědecké literatuře z důvodu neznalosti např. základů vícerozměrné analýzy dat. Hrozba tohoto stavu je zásadní u klinických i přírodovědných oborů, kde vedoucí pedagogové jsou jako producenti dat odkázáni na analyticky a počítačově zkušené pomocníky, v drtivé většině však pracující mimo daný obor. Přínos informačních a komunikačních technologií může být potom vnímán jako pouhé využívání provozních služeb, grafická prezentace špatných dat zastírá skutečnou kvalitu a komunikační bariéra pro pochopení řeči čísel je přenášena na mladou generaci začínajících vědců. Prudký rozvoj ICT a tlak na plošné užívání biostatistických metod a moderních analytických technologií v klasických oborech tedy znevýhodňuje téměř celou generaci aktivních vědců a pedagogů a bez účinného doplnění vzdělání v této oblasti se může stát závažným limitem jejich další produkce nebo pedagogické činnosti. Matematický biolog se tak může po absolvování zapojit i do pedagogické práce nebo se pedagogice v této oblasti věnovat naplno.


Komentáře, diskuse

Nové téma | rozbalit vše | sbalit vše

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU