Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Přehled závěrečných prací oboru matematická biologie

Matematická biologie je vyučována pod garancí IBA MU od roku 2003, o rok později byl vypracován nový studijní plán. Kompletní přehled závěrečných prací obhájených studenty oboru matematická biologie od roku 2003 naleznete právě zde. Práce obhájené od roku 2006 jsou dostupné v elektronické formě v archivu závěrečných prací Masarykovy univerzity.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU