Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Dizertační práce

Poznámka: obor matematická biologie nemá akreditaci pro Ph.D. studium. Na Institutu biostatistiky a analýz LF a PřF MU je však zpracovávána řada dizertačních prací z jiných studijních programů (chemie, všeobecné lékařství apod.), které jsou zaměřeny na analýzu a využití dat v příslušných oborech.

Jméno Rok Název  DSP Školitel
Tomčíková, Daniela 2012 Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění LF: Kardiologie doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Klimeš, Daniel 2011 Databázový systém pro multicentrický sběr klinických dat v podmínkách českého zdravotnictví LF: Onkologie / Onkologie doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Mužík, Jan 2011 Srovnávací standardy pro hodnocení klinických a epidemiologických dat v současné onkologii: vývoj metodiky a její verifikace na populačních datech LF: Onkologie / Onkologie doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Kubošová, Klára 2010 Prediktivní modelování struktury biologických společenstev a environmentálních proměnných na základě referenčních dat PřF: Chemie / Chemie životního prostředí doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Pavlík, Tomáš 2010 Mathematical models in oncology PřF: Matematika / Pravděpodobnost a matematická statistika prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Budinská, Eva 2008 Bio-mathematical modeling of tumour genomic profiling data LF: Všeobecné lékařství / Onkologie doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU