Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Pro studenty matematické biologie

Především studentům matematické biologie jsou určeny informace o plánech studia, obhajobách bakalářských a diplomových prací, státních závěrečných zkouškách a rigorózním řízení. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktuje prosím studijní administrátorku Radmilu Lopuchovskou.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU