Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Pokyny, dokumenty

Pravidla pro uznání předmětů

Pravidla pro uznávání předmětů pro obor matematická biologie jsou následující: uznány budou pouze předměty, jejichž ukončení je známkou A, B a C (popř. ukončení Z a P), které jsou buď povinné, nebo spadají do doporučených volitelných předmětů a volitelných předmětů z širšího oboru (viz plány studia pro Bc. a Mgr. stupeň).

Podklady pro přípravu bakalářských a diplomových prací

Další důležité odkazy a dokumenty

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU