Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška z matematické biologie svou strukturou odpovídá zaměření oboru, skládá se tedy ze dvou základních částí (matematika, biologie), které jsou detailněji samostatně specifikovány pro bakalářské a magisterské studium. Zkouška je v případě magisterského studia ústní, v případě bakalářského studia písemná.

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací jsou zveřejňovány na tomto webu v aktualitách a v kalendáři akcí.

Podklady ke státním závěrečným zkouškám

Podklady pro přípravu bakalářských a diplomových prací

Komise pro státní závěrečné zkoušky z oboru matematická biologie

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU