Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Pro zájemce o studium

Milí studenti, jménem děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vám nabízíme možnost studia oboru matematická biologie. Matematická biologie je mezinárodně uznávaný profesní a vědecký obor zabývající se využitím matematických přístupů v biologickém a medicínském výzkumu. Tento rozvíjející se obor je šancí pro všechny zájemce o biologii, kterým není cizí logické myšlení, matematika a práce s počítači.

Formy studia

Soubory ke stažení

Bakalářské studium (3 roky)

  • základy biologie, matematiky, informatiky
  • praktická výuka v oblasti pořizování a zpracování biologických a klinických dat
  • výuka moderních informačních technologií

Magisterské studium (2 roky)

  • inteligentní a pokročilé zpracováni biologických a medicínských dat
  • plánování a hodnocení experimentů v biologickém a klinickém výzkumu
  • matematické modely, tvorba software a vývoj informačních systémů
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU