Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Jak se uplatním?

Absolventi matematické biologie mají velmi široké uplatnění v mnoha oborech biologického a klinického výzkumu. Již od třetího ročníku si vybírají specializaci a téma, kterému se budou věnovat a v němž budou aplikovat své znalosti z matematiky a analýzy dat.

Bakalářské a diplomové práce, ale i následná profesionální kariéra tak mohou (ale nemusí) být věnovány některému z následujících témat:

  • Hodnocení ekologických rizik a modelování v ekologii
  • Analýza dat zajímavých mezioborových projektů (antropologie, paleontologie, sociobiologie, populační biologie, ...)
  • Analýza biodiverzity, modelování struktury a chování biologických společenstev
  • Analýza epidemiologických dat a hodnoceni humánních rizik vyplývajících ze závažných onemocnění (zhoubné nádory, kardiovaskulární onemocnění, závažné infekce, a další).
  • Hodnocení klinických studií: testování a vývoj léků
  • Molekulární modelování a hodnocení genomických dat
  • Modely v toxikologii a ekotoxikologii
  • Vývoj software a informačních systémů pro biologii a medicínu
  • Matematický výzkum v oblasti biologie a medicíny

Absolventi mohou po dokončení studia zůstat v akademické sféře (české i zahraniční univerzity, ústavy Akademie věd ČR, centra klinického výzkumu), nebo zamířit do oblasti zdravotnictví (veřejné i soukromé nemocnice), privátní sféry (farmaceutické firmy, firmy vedoucí a hodnotící klinické studie, společnosti pro marketingové průzkumy) či a dalších oborů (zdravotní pojišťovny, státní správa).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU