Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Přihláška ke studiu matematické biologie

Přihlášky ke studiu na Masarykově univerzitě se podávají výhradně elektronickou formou prostřednictvím IS MU. Uzávěrka přihlášek pro rok 2015/2016 je 28. 2. 2015!

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU