Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Přijímací řízení

Úplné a oficiální informace k přijímacímu řízení na obor matematická biologie jsou k dispozici na webu PřF MU v sekci „Uchazeči o studium“. Přijímací zkoušky se skládají z všeobecného testu studijních předpokladů.

Děkan Přírodovědecké fakulty může prominout přijímací zkoušky uchazečům o obor matematická biologie, kteří splní předepsané podmínky týkající se výsledku studia na střední škole. Jedná se zejména o maturitu z matematiky a případně dalšího předmětu a celkový průměr z vybraných profilových předmětů. Oficiální informace k přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek jsou rovněž k dispozici na webu PřF MU.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU