Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Klíčové aktivity

Číslo aktivity Název aktivity
01 Tvorba elektronických studijních materiálů v modulu Analýza a hodnocení biologických dat
02 Tvorba elektronických studijních materiálů v modulu Aplikovaná analýza klinických a biologických dat
03 Tvorba elektronických studijních materiálů v modulu Analýza a modelování dynamických biologických dat
04 Tvorba elektronických studijních materiálů v modulu Základy informatiky pro biology
05 Tvorba elektronických studijních materiálů v modulu Analýza genomických a proteomických dat
06 Letní školy matematické biologie rozšiřující studia oboru, včetně účasti zahraničních lektorů
07 Odborné, pedagogické a jazykové vzdělávání pracovníků a doktorandů řešitelských pracovišť
08 Odborné vzdělávání řešitelů projektu-účast na odborných konferencích domácích i zahraničních
09 Nové předměty zajišťované externími přednášejícími
10 Exkurze na pracoviště zabývajících se analýzou biologických, klinických, genomických či environmentálních dat, tj. pracoviště potenciálních zaměstnavatelů absolventů studia matematické biologie
11 Externí vedení závěrečných (bakalářských a diplomových) prací

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU