Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

Víceoborová inovace studia matematické biologie

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo priority: 7.2
Název priority: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo opatření: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy: 07
Kód prioritního tématu: 72

Název projektu: Víceoborová inovace studia matematické biologie
Datum zahájení realizace projektu: 19. 5. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 14. 5. 2012

Více informací a výstupy z projektu naleznete na samostatných webových stránkách. Upozorňujeme, že tento web zobrazuje stav k datu ukončení projektu a není již dále aktualizován.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU