Projekty OPVK

Inovace a rozvoj studia oboru matematická biologie byly a jsou podpořeny dvěma projekty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovanými Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR:

Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie

Základní identifikační údaje

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Identifikační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0043

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo priority: 7.2
Název priority: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo opatření: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy: 28

Název projektu: Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie
Datum zahájení realizace projektu: 1. 5. 2012
Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2015

Stručný popis projektu

Projekt přispěje k dalšímu zkvalitnění výuky oboru Matematická biologie přípravou studijních materiálů v synergetické spolupráci dvou kmenových pracovišť MU-IBA a ÚMS PřF, které se podílejí na výuce oborových předmětů. Studijní materiály budou připraveny v elektronické hierarchické formě a budou respektovat zásady tvorby materiálů pro distanční vzdělávání. Při jejich tvorbě bude kladen důraz na příklady řešení úloh z praxe. Celkem bude vytvořeno pět modulů navzájem souvisejících studijních materiálů. Poslední téma bude rozšířením současné nabídky z oblasti rychle se rozvíjející analýzy genomických a proteomických dat. Projekt přispěje i k rozšíření nabídky předmětů zavedených přednášejícími z jiných pracovišť v ČR i ze zahraničí. Projekt podpoří kontakt studentů oboru s praxí-exkurze na pracoviště zabývající se analýzou a využitím analýzy biologických a medicínských dat. Projekt přispěje k dalšímu rozvinutí pedagogických dovedností učitelů, jejich jazykových i odborných kompetencí.

Víceoborová inovace studia matematické biologie

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Identifikační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0318

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo priority: 7.2
Název priority: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo opatření: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy: 07
Kód prioritního tématu: 72

Název projektu: Víceoborová inovace studia matematické biologie
Datum zahájení realizace projektu: 19. 5. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 14. 5. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info