Výpočetní metody představují v posledních desetiletích nedílnou součást pokroku v biologii a medicíně. Použití analytických metod, matematických modelů a simulačních nástrojů se tak stalo standardem ve snaze pochopit a interpretovat komplexní biologické a klinické procesy. Studijní program Matematická biologie a biomedicína poskytuje mezioborové vzdělání v přírodovědných oborech biologie, aplikovaná matematika a informatika a je vhodný pro všechny zájemce o biologii a medicínu, kterým není cizí logické myšlení, matematika a moderní informační technologie.

Letní školy

Letní školy

Ke studijnímu programu Matematická biologii a biomedicína patří i letní školy, které pro studenty každoročně pořádáme.

Studijní program Matematická biologie a biomedicína je akreditován na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Jeho výuka je garantována dvěma výzkumnými institucemi Masarykovy univerzity – Institutem biostatistiky a analýz Lékařské fakulty MU a centrem RECETOX Přírodovědecké fakulty MU. Spolupráce obou partnerů tak přivádí do oblasti biologického a klinického výzkumu nový typ odborníků, kteří umí data z experimentů a studií nejen zpracovat a analyzovat, ale zároveň mají i vzdělání pro jejich interpretaci a plnohodnotnou komunikaci a spolupráci s experty v dané oblasti.

Inovace a rozvoj studia matematické biologie a biomedicíny byly v minulosti podpořeny dvěma projekty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovanými Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR:

  1. Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie (CZ.1.07/2.2.00/28.0043)
  2. Víceoborová inovace studia matematické biologie (CZ.1.07/2.2.00/07.0318)

Z uvedených projektů byla financována především tvorba výukových materiálů, pořádání letních škol, vzdělávání pedagogických pracovníků a mnoho dalších aktivit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info