Matematická biologie
česky | english
in biologia mathematica doctus sum
 

studium biologie, matematiky, analýzy dat na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, Brno

Kdo je matematický biolog?

 • Odborník s komplexním vzděláním v oblasti matematiky, analýzy dat a informatiky, ale zároveň i biologie a biomedicínských oborů
 • Odborník s invenčním myšlením
 • Člověk schopný analýzy a syntézy poznatků z různých oborů

Multimediální učebna

 • 30 PC
 • Interaktivní tabule
 • Videokonferenčí systém

Témata a možnosti specializace

 • Zpracování a analýza biologických, genomických a proteomických dat;
 • Zpracování, analýza a modelování klinických, fyziologických a epidemiologických dat;
 • Zpracování, analýza a modelování environmentálních dat.

Letní školy

 • Atraktivní prostředí
 • Domací i zahraniční lektoři
 • Společenský program

Studijní obor Matematická biologie je součástí studijního programu Experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a vychovává odborníky v oblasti analýzy klinických, biologických a environmentálních dat. Jeho výuka je garantována dvěma výzkumnými institucemi Masarykovy univerzity – Institutem biostatistiky a analýz LF a PřF MU a Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí PřF MU. Spolupráce obou partnerů tak přivádí do oblasti biologického a klinického výzkumu nový typ odborníků, kteří umí data z experimentů a studií nejen zpracovat a analyzovat, ale zároveň mají i vzdělání pro jejich interpretaci a plnohodnotnou komunikaci a spolupráci s experty v dané oblasti.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU